Κάθισμα Massage NS 206A

Λουτήρας 5525 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5525 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1150 χ 570 χ 1060. Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5526 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5526 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1180 χ 570 χ 1000 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5540

Λουτήρας 5540  Κεραμική λεκάνη χρώματος Λευκό. Δερματίνη χρώμα Μαύρο. ...

Λουτήρας 5514Α Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5514A Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1180 χ 570 χ 1000. Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5514Β Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5514B Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1180 χ 570 χ 1000. Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω ...

Λουτήρας 820 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 820 P/1 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος  χ  Ύψος) 1180 χ 580 χ 990. Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω ...

Λουτήρας 5521 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5521 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1150 χ 670 χ 1000 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5523 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5523 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1150 χ 670 χ 1000 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5533Α Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5533A Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1120 χ 580 χ 1000 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5043 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5043 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1180 χ 570 χ 1000 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 5553 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 5553 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1150 χ 670 χ 1000 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 7609 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 7609 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1050 χ 690 χ 950 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 7611 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 7611 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1400 χ 670 χ 800 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 43001 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 43001 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1160 χ 650 χ 1090 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 43002 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 43002 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1160 χ 650 χ 1090 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 43003 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 43003 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1160 χ 650 χ 1090 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας 700-605 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 700-605 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1160 χ  680 χ 1160 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω ...

Λουτήρας 700-728 Μαύρο Χρώμα

Λουτήρας 700-728 Διαστάσεις σε mm (Βάθος χ Πλάτος χ Ύψος) 1150 χ 550 χ 950 Σύνδεση υδραυλικών και αποχέτευσης από κάτω και ...

Λουτήρας μεταφερόμενος 40001

Λουτήρας μεταφερόμενος 40001 ρυθμιζόμενου ύψους ...

Λουτήρας μεταφερόμενος 40002

Λουτήρας μεταφερόμενος 40002 Ρυθμιζόμενου ύψους ...

Λουτήρας μεταφερόμενος ΝΑ0037

Λουτήρας μεταφερόμενος ΝΑ0037 Ρυθμιζόμενου ύψους ...